Trajnimet më të Rinjët 

Trajnimet më të Rinjët 

Pas nje varg përpjekjesh AFA Rugova ka filluar trjnimet më të rinjet prane shkollave Mesme të uLta Skenderbeu  dhe asaj  Ismaljl Hajdaraj  në Pejë.

Vlene të permendet se këtu gjetem mjafte të rinje entuziast me të cilet do të punojm vazhdueshëm në kultivimin ruajtjen dhe promovimin e vlerave teë tragjegimise kulturore  etnoregjionit Rugovës.

Falmderojmë arsimtaren e Muzikes zj. Kujtesa Begolli pë punën që po bënë më këta të rinj.

sqSQ