Muaj: Gusht 2023

  • Formë edukimi shumëfunksional, karakteristik, kuptimplotë dhe i organizuar

    Formë edukimi shumëfunksional, karakteristik, kuptimplotë dhe i organizuar

    Ditë më parë, në prani të qindra pjesëmarrësve janë mbajtur LTR “Rugova 2023”, një formë e edukimit sportiv të të rinjëve përmes aktiviteteve, lojërave konkurruese dhe shkathtësive fizike që demonstrojnë talent, forcë, urtësi, maturi, qëndrim, elokuencë dhe rend logjik

sqSQ