Muaj: Mars 2022

  • Ditët e Kulturës Pejane

    Ditët e Kulturës Pejane

    Në një atmosferë të mirë pas shumë shtyerjeve u mbajt mbrëmja e tretë e Kulturës Pejane ndër vite – mbrëmja e folklorit me Rapsod dhe artistë  të AFA Rugova.

  • Njoftim

    Për arsye se sot eshte ditë zie në Kosovë, mbrëmja e Folklorit Burimor shtyhet për nesër. Pra, me 26 Mars e shtunë ora 18h ( hyrja është gratis ).

sqSQ