Kontakti

Adresa

Rruga “Wesley Clark” pn. Shtëpia e Kulturës, 30000, Pejë

Nr. i telefonit

+383 49 792 654

Email adresa

rugova_47@hotmail.com

flamuriAFA
sqSQ